Biblioteket i Genarp
Biblioteket i Genarp
Militärmuseet i Ystad
Militärmuseet i Ystad"Ditt föredrag var mycket uppskattat. Jag har hört många positiva kommentarer efteråt."
                                                                        Dybecks byalag

"Det var väldigt uppskattat, ditt föredrag här i Genarp!"
                                                                   Genarps bibliotek

"Jag har hört att  det var väldigt nöjda gäster på Kaffeet och det glädjer mig eftersom det var mest på min intention som vi bokade dig."
                                                              IOGT-NTO i Sösdala