Odessa igen

Odessa augusti 2016.

Jag läser i Farliga färder och roliga, journalistiska ströftåg, del III Ryssland, av Ida Bäckmann. Jag läser för att få perspektiv på mitt eget resande och har korsat Ida Bäckmanns spår på så skilda platser som Misionesprovinsen i Argentina, Baku i Azerbajdzjan, Bender i Transnistrien och Odessa i Ukraina. Texten är tänkt i kommande bok med resereportage. Beräknad utgivning hösten 2022.

Söker du på Ida Bäckmann på mina sidor (se spalten till höger för sökmotor) får du fler träffar.


Ida Bäckmann, småskollärarinnan från Åmål som i efterhand blivit mest känd för att hon försökte gifta sig med den sjuke Gustaf Fröding, reste under några år runt i världen på farliga och roliga irrfärder. Hon var i Ryssland och for till Odessa dit hon anlände i juli 1905 bara fem dagar efter myteriet på Potemkin. Det var fortfarande en stad i uppror. Hon hade varnats redan i Moskva där hon befann sig när budet om oroligheterna i Odessa nådde dit. På gatan blev hon omedelbart antastad då många såg en chans till revolution:

- Gå du där en tid och stoltsera i dina fina kläder, snart skola vi slita dem af dig och och hänga på dig våra trasor, ropar en man efter henne.

Väl i Odessa kunde hennes bekanta där berätta om vad som hade hänt några dagar tidigare.
 

”Det var på måndag som Knjas Potemkin löpte in i Odessas hamn. Från piren kunde man tydligen se hur fartygets besättning firade ned en båt hvilken af tolf man roddes mot staden. Den landade, och en död man halades upp ur båten. Några arbetare skyndade fram för att höra hvad som var å färde.
På Knjas Potemkin, sade en av sjömännen, funnos 900 matroser ombord, och bland dessa voro 300 socialdemokrater. De hade sinsemellan ingått en öfverenskommelse att ej längre tåla det godtycke, hvarmed man i alla afseenden behandlade dem. Penningar gåfvos rikligt från krigskassan till deras underhåll, men dessa penningar hamnade till största delen i officerarnes fickor, och manskapet måste endera svälta eller nöja sig med usel föda. Vid första lämpliga tillfälle hade de gjort uppror, en matros – han visade på liket de medförde – hade därvid blifvit dödad, och detta blef signalen till ett blodbad mot officerarne. Ej mindre än 38 hade de mördat och kastat deras kroppar i hafvet; de kvarlefvande hade de fängslat. Ville nu, slutade matrosen, de socialdemokratiska bröderna i Odessa stå dem bi vid kampen mot öfvervåldet och förtrycket, skulle idag striden till hela Rysslands befrielse på allvar börja...”


Scenen som Eisenstein förevigade med kosackerna som tågar nedför trappan med sina bajonettförsedda gevär hör Ida Bäckmann inte talas om men våldet och alla fasor som utspelas inför henne står henne snart upp i halsen.

Plötsligt öppnas en dörr och en man av judisk börd kommer in i rummet där Ida Bäckmann finns. Han berättar:

- Klockan tio i morse gingo min brors båda barn på gatan, som leder till guvernörens bostad. Nå – att det var förbjudet visste de ej. Hade de varit kristna, skulle soldaterna ha fört dem åt sidan med sina bajonetter – nu högg de dem i stycken. De vore min brors enda barn och så förhoppningsfulla!

Folk sköt mot polis och militär från balkonger och fönster. Polisen gjorde husundersökningar och minst 500 misstänkta missdådare blivit hängda eller skjutna. De flesta av dem oskyldiga.

Från balkongen ser Ida Bäckmann en trupp soldater komma upp efter gatan. De föser två unga pojkar framför sig. Hon tror de kan vara 11 och 15 år gamla. Hon ber sin värd förklara och det slutar med att man åker iväg efter soldaterna i häst och vagn till platsen för avrättningen av de båda pojkarna.
 

”Mössorna hade de tagit af dem, och deras lockiga hår klibbade fast vid pannan. Snart skulle de fastbindas vid pålarna, snart skulle kommandoropet ljuda och gevärskulorna genomborra dem. Nej, nej, jag kunde ej uthärda att se det, och på min ifriga bön körde vi i ilande fart från fältet.”

Etiketter: ukraina

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Lena Malmquist » På väg igen:  ”Hej Per! Kul att läsa din blogg! Framförallt var det viktigt och intressant att ..”

  • solweig johansson » Ida Bäckmann - resande reporter:  ”Jag är ordförande i ett nytt sällskap Ida Bäckmannsällskapet i Åmål. Vi söker ma..”

  • Britta Stenberg » Den flygande holländaren:  ”Hej du! Kom in på din hemsida av en slump, skulle bara kolla en grej. Blev kvar..”

  • Thomas Nydahl » Den flygande holländaren:  ”Fint reportage i Bladet idag. Har just läst. På din Molly ser du verkligen glad ..”

  • Veronica RA » Svälja handlingar:  ”Hamburg på våren är. Have fun! ”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln